Rejestracja: 601-775-123
Wrocław, Żernicka 215 mapka
Kontakt: skype rejestracja internetowa

Badania okresowe przed upływem ważności

Badania okresowe przed upływem ważności

Witam,

Będąc na prywatnej wizycie u okulisty stwierdzono u mnie niewielką wadę (krótkowzroczność). Pracuje przed komputerem 8 godz. dziennie.

W kadrach poinformowano mnie, że nie mają żadnej podstawy prawnej do tego, aby mnie skierować wcześniej jak przed 31.10.2008r.
Proszę o odpowiedź. na adres e-mail

  • Odpowiedź -w mojej opinii kadry mają rację. Również nie znam aktu prawnego, pozwalającego na wcześniejsze badanie, z wyjątkiem badania kontrolnego oraz podejrzenia choroby zawodowej.

 

Sprecyzuję.
Mam uzasadnione podejrzenie, że uległ zmianie mój aktualny stan zdrowia, dlatego moje badanie okresowe przestało być wyznacznikiem mojego aktualnego stanu zdrowia. Chciałbym wykonać badania okresowe poza terminem wynikającym z częstotliwości tych badań.
Podstawa prawna

Art.229 paragraf 4.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

W sytuacji pogorszenia stanu wzroku pracownik, uzyskuje przeciwwskazanie do pracy z monitorem ekranowym i zalecenie np. wyłącznie na rok.

 

Moje pytanie więc.

  • Czy powyższa podstawa prawna i wykazany stan faktyczny wskazują na racje pracodawcy, bo jeśli tak to na jakiej podstawie?

Pozdrawiam

Mam takie pytanie (pozostaje w związku z polemiką vadera)
Pracownik ulega wypadkowi - doznaje urazu nie korzysta ze zwolnienia lekarskiego
Pracodawca obawia się ze pracownik nie powinien pracować - kieruje na badania okresowe poza terminem
Tu też nie ma podstawy prawnej ?
Pozdrawiam
  • Odpowiedź - w mojej opinii, jedyne co Pracodawca może zrobić, to spróbować skłonić pracownika do wizyty u lekarza opieki zdrowotnej celem uzyskania porady lekarskiej i oceny stanu zdrowia.
  • Niestety w opisanej sytuacji Pracownik posiada aktualne orzeczenie lekarskie - ważne badania okresowe .
Bardzo mnie zaintrygował przedstawiony przez Pana w tej kwestii punkt widzenia (chodziło o okulary korygujące wzrok - badania okresowe poza terminem)
 
Okulary do pracy przy komputerze.
Poniżej inna bardzo przemyślana, odmienna od mojej, opinia w tej sprawie doktora Marka Szewczyka.


Podziel się:

Badanie przed terminem po utracie oka

A jak należy zinterpretować fakt jeżeli pracownik wskutek pilnej operacji( stwierdzony guz) ma usuniętą gałkę oczną, zgłasza sie do pracy po 10 dniach zwolnienia szpitalnego a lekarz zakładowy bez wydania zaświadczenia ustnie dopuszcza go do pracy stwierdzając, że nie upłynął termin 30 dni zwolnienia i badanie nie jest potrzebne.
Kierownik tego pracownika nie zgłasza zastrzeżeń co do opinii lekarza zakładowego.

@Zgodnie z prawem wszystko jest poprawnie, bo zwolnienia jest tylko 10 dni. Opis jest zbyt skromny, aby dać jakąś poważniejszą analizę

W orzeczeniu z 18 grudnia

W orzeczeniu z 18 grudnia 2002 r. Sąd Najwyższy uznał jednak, że pracodawca

może skierować pracownika na wcześniejsze badania, jeżeli nastąpiło jakieś

zdarzenie, które by je uzasadniało (I PKN 44/02 OSNP wkł. 2003/6/5). Orzekł, że

badanie profilaktyczne traci ważność w przypadku wystąpienia sytuacji, które

mogą wskazywać na zmianę stanu zdrowia pracownika.

Przesyłam odpowiedź na W/w

Przesyłam odpowiedź na W/w pytanie z serwisu "Prawo i Zdrowie" udzielone przez Agnieszka Sieńko Radca prawny, specjalista prawa medycznego, prawa ochrony zdrowia oraz prawa pracy. Były pracownik Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych i Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Obecnie obsługuje duże zakłady opieki zdrowotnej na Dolnym Śląsku. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec, autor licznych publikacji w tym książkowych.

  • W tym wypadku zgadzam się z tą opinią lek med Marek Szewczyk.

Pytanie Finansowania przez Pracodawcę kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników wykonujących pracę na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Pracodawca w swoim zarządzeniu refunduje pracownikom pracującym ponad połowę czasu pracy przy komputerze koszty dot. zakupu okularów korekcyjnych do kwoty 250,00 zł. Pracownik ponad połowę swojego czasu pracy pracuje przy komputerze. Pomimo tego lekarz medycyny pracy przy badaniach wstępnych nie zalecił okularów korekcyjnych. Termin następnego okresowego badania lekarskiego został wyznaczony na luty 2008 r. Tymczasem pracownik ma problemy ze wzrokiem. Czy można skierować pracownika na badania przed obowiązującym go terminem badań okresowych, aby pracodawca mógł zrefundować poniesiony koszt zakupu okularów? Jakim dokumentem należy to zrobić? Czy musi się to odbyć na wniosek pracownika i czy mają to być badania tylko okulistyczne? Odpowiedź odpowiedzi udzielono: 18 października 2006 r. stan prawny dotychczas nie uległ zmianie Zasady zapewnienia między innymi okularów do pracy przy monitorach ekranowych określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973). Rozporządzenie stanowi, że pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Zasady przeprowadzania badań profilaktycznych określa natomiast Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.). Zgodnie z § 4 rozporządzenia badania profilaktyczne przeprowadza się na zlecenie pracodawcy. Zatem bez wątpienia na badania prowadzone w celu uznania, czy pracownikowi przysługują okulary korekcyjne, winien wydać skierowanie pracodawca. Należy pracownika skierować do poradni medycyny pracy z uzasadnieniem, że pracodawca wnosi o wykonanie badań mimo nie nadejścia terminu kolejnych badań z uwagi na wystąpienie ujemnych skutków pracy z monitorem ekranowym. Lekarz medycyny pracy skieruje pracownika do poradni okulistycznej. Tylko bowiem tak uzyskane orzeczenie daje podstawę do refundacji zakupu okularów korygujących zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Autorka wskazuje, że terminy badań profilaktycznych określone rozporządzeniem z dnia 30 maja 1996 r. są terminami minimalnymi. Na pracodawcy ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy - art. 94 pkt 4 i art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) - dalej k.p. Mimo braku wyraźnego przepisu o obowiązku przeprowadzenie dodatkowych badań między okresami wynikającymi z kalendarza badań profilaktycznych pracodawca nigdy nie jest zwolniony z dbania o bezpieczeństwo pracy. W zakresie tej dbałości mieści się także kierowanie pracownika na dodatkowe badania. W przeciwnym razie należałoby dojść do wniosku, że zmiana stanu zdrowia pracownika między okresami badań kontrolnych nie ma żadnego znaczenia dla charakteru wykonywanej przez niego pracy. Agnieszka Sieńko

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
Więcej informacji na temat formatowania

Rejestracja internetowaTelefon do rejestracji
601 775 123Zapisy  do mojego "Prawko" Newslettera

Psychotesty,badania lekarskie i wiele innych!!

We respect your email privacy

Subscriber Counter


Lekarzpracy.pl to centrum wiadomości, gdzie medycyna pracy Wrocław przeplata się z przydatnymi, aktualnymi artykułami (2021) na temat zdrowia. Znajdują się u nas lekarze specjaliści: neurolog, laryngolog, okulista. Przeprowadź w naszym gabinecie badania okresowe - Wrocław, Żernicka 215.

Przychodnia Medycyny Pracy zaprasza:
54-510 Wrocław, Żernicka 215,
tel. 601 775 123, faks 71 349 38 69

Pracownia psychologii transportu Dariusz Kraśnicki:
54-514 Wrocław, Kmicica 3
tel. 693 775 123, 71 353 92 75

Strona stosuje cookies aby zbierać statystyki i wyświetlać reklamy. Możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.